ChessBrains.pl

ChessBrains.pl Interaktywny Magazyn Szachowy

Szachiści grają dla Polonii 2012

Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2012

1.      Cel Akcji

Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:

a)      Popularyzacja szachów w całym kraju.

b)      Integracja środowiska szachowego.

c)       Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2013”.

d)      Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.

e)      Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.

f)       Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

2.      Zasięg Akcji

Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3.      Organizator Akcji

Organizatorem  akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

 

4.      Czas trwania Akcji

Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2012 r.

 

5.      Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach ma każda osoba potrafiąca grać w szachy.

 

6.      Założenia Akcji

a)      Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest każdy członek PZSzach.

b)      Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.

c)       Turniej powinien być zgłoszony do PZSzach minimum tydzień przed rozpoczęciem.

d)      PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.

e)      Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.

f)       Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy należy do organizatora turnieju,

 

7.      Uprawnienia organizatora turnieju

a)      Każdy organizator turnieju nabywa prawo do oddelegowania dwójki dzieci do lat 12 wraz z opiekunem do Finału akcji rozegranego w I kwartale 2013 roku. Dzieci powinny być różnych płci.

b)      Każdy organizator ma prawo do opublikowania sprawozdania z turnieju na stronie akcji.

c)       Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT  lub innym oficjalnym medium PZSzach.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>