ChessBrains.pl

ChessBrains.pl Interaktywny Magazyn Szachowy

Turniej Niepodległości w Kwidzyniu

R E G U L A M I N

 

Turnieju Szachowego z okazji Święta Niepodległości

w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii”        oraz „Spotkania z PZSzach”               

 

Kwidzyn 11.11.2012

 

1. Cele

Popularyzacja  szachów; rozwijanie zainteresowań szachowych,  stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Dofinansowanie akcji „Szachiści grają dla Polonii” dla dzieci Polaków mieszkających za granicą.

 

2. Miejsce

Turniej zostanie rozegrany w Kwidzynie w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Wiejskiej  1A.

 

3. Organizatorzy

Urząd Miejski w Kwidzynie, MTS Kwidzyn

Polski Związek Szachowy

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

 

4. Patronat Honorowy

Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak

Prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki

Arcymistrz Międzynarodowy  Radosław Wojtaszek

Prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego Marek Ulanowski

 

5. Uczestnictwo

W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Dodatkowo organizatorzy dopuszczą do gry wszystkich chętnych mieszkańców Dolnego Powiśla (maksymalnie z rankingiem 1800 PZSzach).

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się w terminie do dnia 08.11.2012 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3948/

 Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres marian.wodzislawski@op.pl .

Informacje telefoniczne pod numerem 603-875-404. (w godzinach 15:00-21:00)

Zawodnicy zgłaszający się po terminie będą zapisani w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

6. Wpisowe

Organizatorzy nie będą pobierać opłaty wpisowego. W trakcie turnieju będzie prowadzona zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii”.  Zebrane pieniądze będą przekazane na dofinansowanie akcji „Szachiści grają dla Polonii”.

 

7.Sędzia główny turnieju Tadeusz Wojszkun

 

8.System rozgrywekSystem szwajcarski 9 rund.

 

9. Tempo gry –  15 minut na partie dla zawodnika.

 

10. Nagrody

 Organizatorzy ufundowali nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

– chłopcy i dziewczęta do lat 10

– chłopcy i dziewczęta do lat 12

– chłopcy i dziewczęta do lat 14

– juniorzy do lat 16

– uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych i Studenci

– mieszkańcy Dolnego Powiśla

 

oraz nagrody niespodzianki w tym nagrody ufundowane przez lidera polskich szachów Radosława Wojtaszka. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

11. Sprawy różne

Zawodnicy którzy nie potwierdzą udziału w zawodach w terminie będą dopuszczeni do gry od 2 rundy. Organizatorzy zapewniają salę i sprzęt do gry. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE.

W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

 

 

 

Terminarz Zawodów:

 

Data

Godzina

 

11.11.2012r.

9:00-9:40

Potwierdzenie udziału zawodników

11.11.2012r.

9:45:9:55

Odprawa techniczna

11.11.2012r.

10:00

Uroczyste otwarcie turnieju

11.11.2012r.

10:05-14:50

Rundy I – IX

11.11.2012r.

15:00

Uroczyste zakończenie turnieju

 

1 comment to Turniej Niepodległości w Kwidzyniu

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>