ChessBrains.pl

ChessBrains.pl Interaktywny Magazyn Szachowy

Finał 2015.

Komunikat organizacyjny finałowej akcji projektu Szachiści grają dla Polonii 2014”

1. ORGANIZATORZY

  • Polski Związek Szachowy
  • Parlamentarny Zespół Szachowy
  • Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Tegoroczny Finał Akcji „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. w budynku Senatu RP w Warszawie w godz. 11.00-15.00.

Patronat nad imprezą obejmie Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

3. SĘDZIA GŁÓWNY FINAŁU

Sędzią głównym akcji finałowej będzie FA Magdalena Judek

4. ZGŁOSZENIA

Prosimy organizatorów turniejów mikołajkowych z cyklu „Szachiści grają dla Polonii”, którzy dokonali wpłaty minimum 250 zł na konto Polskiego Związku Szachowego oraz organizatorów wojewódzkich turniejów z cyklu „Grand Prix Dzieci i Młodzieży w Szachach 2014” o wskazanie dwojga dzieci: chłopca i dziewczynki nominowanych do udziału w Turnieju Finałowym w Senacie.

Dane dzieci: nazwisko, imię, PESEL oraz dane opiekunów (1 opiekun na 2 dzieci): nazwisko, imię, PESEL, e-mail, nr telefonu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2015 r. na adres e-mail: gorabarb@gmail.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>